1168. Fåtöljer, ett par, gustavianska, av Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
FÅTÖLJER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), dubbelsignerade ES, träskuren dekor, sarger med bandfläta, hörnfleuroner, avsmalnande kannelerade ben, bemålade; slitage, smärre lagningar
LITTERATUR: Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför närmast identiska fåtöljer sidan 216