1156. Stolar, 12 stycken, stockholmsarbeten i rokoko

Objektsbeskrivning
SALSSTOLAR, 12 stycken, stockholmsarbeten i rokoko, Petter Östermans krets, träskuren dekor, uppsvängd rygg krönt av symmerisk musseldekor, balusterformad ryggbricka med nyckelhål, svängda sarger, fronten med rocailler, frambenen med fjällskärning, H-kryss, gulmålade; kompletteringar, lagningar, med individuella variationer
LITTERATUR:
Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg: Stolar, taburetter & fåtöljer, Västerås 2003, jämför snarlika avbildade stolar sidan 82ff

Senbarockens sittmöbler med influenser från engelska och holländska förebilder utvecklades under rokokon till de beväma och populära salsstolar som av många betraktas som det mest typiska för 1700-talet. Vid inredningen av Stockholms slott på 1750-talet beställdes stora serier av stolstypen, från olika hantverkare, som alla arbetade med en given grundstruktur med individuella särarter. De elegant skurna dekorerna målades i guldockra för att efterlikna de dyrbara förgyllda sittmöblerna.