1153. Spegel, rokoko, tillskriven Erhardt Göbel

Objektsbeskrivning
SPEGEL, högklassigt stockholmsarbete i rokoko, tillskriven Erhardt Göbel (glasslipare och spegelfabrikör i Stockholm 1744-1764), dekor i papier maché, förgylld med polerat guld och slagmetall, genombrutet krön och nedre sarg, kraftfull ymnig dekor, delvis graverad och pikerad, i form av musslor, rocailler, ströblomster och voluter, kantglas med pastellagedekor, övre glaset kvicksilverfolierat och fasetterat i original, nedre glaset silverfolierat och fasetterat, baksidan med påskrift N:o 1, originalbakstycke, 169 x 70,5 cm; ett kantglas med spricka, enstaka dekorskador och lagningar

Exportförbud

Ändringar