1150. Fällbord, två snarlika, av Carl Holst

Objektsbeskrivning
FÄLLBORD, två snarlika, sengustavianska, Mälardalen, av Carl Holst (mästare i Eskilstuna, fristadsmästare 1787, ämbetsmästare 1830), signerade CARL HOLST ESKILSTUNA. F.S., fanerade med alrot, kanter med mässinglister, balusterformade ben med tripodformade benavslut, höjd 69, 44,5 x 44,5 respektive 45 x 45 cm; lagningar, torrsprickor
PROVENIENS:
Ett bord inköpt på H. Bukowskis Konsthandel, Stockholm 18 oktober 1947 av kapten L. Lundmark