1148. Konsolbord, stockholmsarbete i Karl Johan

Objektsbeskrivning
KONSOLBORD, stockholmsarbete i Karl Johan, träskuren dekor och pastellage, förgyllt med polerad guld och slagmetall, sarger med akantus och dukatsnitt, främre ben i form av delfiner, porfyrmålad sockel, skiva av carraramarmor märkt med rödkrita N:o 1202 Rundelius, höjd 84,5, 106,5 x 49 cm; slitage, smärre dekorskador, lagningar och retuscher, skivan ej ursprunglig
LITTERATUR:
Sigurd Wallin: Möbler i svenska herremans hem, del III, Stockholm 1935, jämför snarlikt konsolbord sidan 97