1147. Spegel, högklassigt arbete, av Ehrhart Göbel

Objektsbeskrivning
SPEGEL, högklassigt stockholmsarbete i rokoko, av Ehrhart Göbel (spegelfabrikör i Stockholm 1744-1764), med Stockholms hallstämpel 1762, träskuren dekor, förgylld med polerad guld och slagmetall, genombrutet krön med dekor av akantus, mussla och rocailler, pikerade fält, ramen med infällda njurformade glas, fasettslipade kvicksilverfolierade glas, originalbakstycke, 124 x 55 cm; obetydliga skador och lagningar
LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren, Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför spegel signerad och daterad av Ehrhart Göbel 1760 sidan 141

Ehrhart Göbel (ca 1690-1764) härstammade från en böhmisk glasarbetarsläkt som invandrade till Limmareds glasbruk. Mellan 1736 till 1744 arbetade Göbel som spegelglasslipare vid Björknäs glasbruk. Den 22 juni 1744 fick Göbel Hallrättens tillstånd att inrätta ett fasett- och ziratsliperi för att betjäna spegelfabrikörerna i Stockholm. Sliperiet var beläget vid Klara Östra Kyrkogata, fram till den stora branden 1751 i Klara, därefter flyttade verksamheten till Drottninggatan 36. Göbel köpte samtidigt ett stenhus vid Storkyrkobrinken Nr 10 och var under en period kompanjon med Petter Johansson Helin, som 1747 hade fått privilegier för spegelfabrik. Från 1751 hette firman Ehrhardt Göbel & Co. Niclas Meunier var en av Göbels namnkunniga lärlingar.

Exportförbud

Ändringar
De större spegelglasen gamla men troligen ej ursprungliga. The larger glasses are old but probably not original.