1144. Anders Julins mästarstycke 1791, skrivbord

Objektsbeskrivning
ANDERS JULINS MÄSTARSTYCKE, skrivbord med uppsats, högklassigt sengustavianskt stockholmsarbete, av Anders Julin 1791 (mästare i Stockholm 1792-1803/08), fanerat med mahogny, brännförgyllda mässingsbeslag, rak form, längsgående uppsats med jalussi, lådor, tre lönnfack och skåp, tre lådbakstycken med etiketter märkta Danwiken, Insända Dokumenter samt Egna Dokumenter, mässingsskodda kanter, lådförstycken och sarger, bord med tre lådor, nedåt avsmalnande ben med kannelyrer och fothylsor, dekor av brickor och lunetter, etikettmärkt på lönnlock Lars Olsson Antikvitetshandlare Uppsala 1975 Från Svindersvik, nycklar finns, höjd 130, 165 x 92,5 cm; smärre skador och lagningar
PROVENIENS:
Enligt traditionen från sommarresidenset Svindersvik, Svartlösa härad, Stockholms län
Bruksägaren Thomas Anders Aspelin (1767-1836) g.m. Lovisa Dybeck (1780-1859)
deras son bruksägaren Thomas Aspelin (1803-1877) g.m. Jeanna Peterson (1802-1890)
deras dotter Louise Aspelin (1828-1862) g.m. greve Fredrik von Rosen (1818-1890)
deras dotter grevinnan Louise von Rosen (1853-1937) g.m. generalmajoren Fritz Lovén (1844-1939)
deras son översten Fredrik Lovén (1875-1957) g.m. friherrinnan Elisabeth af Ugglas (1882-1970)
från sterbhuset, genom dottern överstinnan Louise Adlercreutz (1916-1975), Brunnsholms säteri
försålt genom Stockholms Auktionsverk, Kvalitetsauktion, våren 1971, nr 26
genom köp antikvitetshandlaren Lars Olsson, Uppsala
genom köp 1975, nobelpristagaren i medicin, professor Sune Bergström (1916-2004)
därefter förvärvat från familjen av den nuvarande ägaren

Detta nyupptäckta mästarstycke av verkgesällen Anders Julin (1750-1803) utfördes 1791 efter ritning godkänd av ämbetet den 20 april samma år. Julins ritning finns bevarad och är approberad av ämbetsmästarna Eric Nygren, Mathias Engström, Bartol Creutz, Carl Diedric Fick, Gottlieb Iwersson och Johan Christian Linning. Den 13 mars 1792 utnämndes Julin till ämbetsmästare efter att ha presenterat det färdiga skrivbordet och ett spelbord för ämbetet. Julin hade gått i lära hos ämbetsmästaren Lars Bolin under åren 1773-1777, han blev lådgesäll 1784 efter Hindric Creutz och verkgesäll 1790 hos Nils Dahlins änka Johanna Rosina Dahlin. Ytterst få möbler av Anders Julin är kända, förmodligen finns flertalet osignerade och oidentifierade beställningsarbeten bevarade som lämnat hans verkstad. Julin hade 12 lärlingar inskrivna, varav nio blev gesäller, två av dessa blev mästare; Olof Dahlström, ämbetsmästare 1806 och Gustaf Ekstedt, instrumentmakare 1812. Julins hustru, Anna Stina Hammar, drev verkstaden vidare i fem år efter makens död.

Under 1700-talets andra hälft skedde en uppluckring av kraven på gesäller att framställa ett traditionellt salsskåp i senbarock eller rokoko, många var de unga duktiga gesäller som förgäves försökte få sina ritningar godkända av ämbetet under övergång till den gustavianska eran. Ämbetet var traditionstyngt och bestod huvudsakligen av mästare som var födda under 1700-talets början och således utbildade i den franskorienterade rokokon. 1768 lyckades Johan Neijber att få en byrå godkänd som mästarstycke och två år senare banade Georg Haupt vägen för många nya ebenistkollegor genom sitt berömda skrivbord med uppsats. Under den sengustavianska eran bestod i princip samtliga mästarstycken av skrivmöbler, ett antal av dessa inköptes av Gottlieb Iwersson och såldes till Stockholms slott, under eget namn, i samband med Gustav IV Adolf giftemål med Fredrika av Baden 1797.

Anders Julins mästarstycke har, enligt traditionen, stått på sommarresidenset Svindersvik vid Danviken, vilket bygger på det faktum att skrivbordets ägare och innehaft Svindersvik en period under 1800-talets första hälft. 1815 förvärvades Svindersvik av sockerbruksägaren och tobaksfabrikören Thomas Anders Aspelin, därav de etiketter som finns bevarade på möbelns lådor, som upptar bland annat Danwiken, vilket var endel i Svindersviks ägor. I bouppteckningen efter Aspelin 1836 framgår inte att skrivbordet funnits på Svindersvik, däremot upptas ett Skrifbord af Mahogony intill kontoret i familjens bostad inne i Stockholm. Därefter går möbeln i arv inom familjen Aspelin, Lovén och såldes slutligen av dottern Louise, gift Adlercreutz, genom Stockholms Auktionsverk den 20 april 1971. Skrivbordet förvärvades vid auktionen av den välkände antikvitetshandlaren Lars Olsson, som noterat Svindersvik på den etikett som sedan dess åtföljt möbeln. Nu, snart ett halvsekel senare, är det dags att skriva ett nytt kapitel i mästarstyckets ägarlängd.

Exportförbud

Ändringar