1141. Kandelabrar, ett par, empirestil

Objektsbeskrivning
KANDELABRAR, ett par, empirestil, 1800-talets slut/omkring 1900, förgylld och mörkpatinerad brons, för vardera åtta ljus, parställda, postament med klassicerande offerscener, stående vestaler, krönta av kandelaber med dekor av växtornamentik, höjd 123 cm; skador, lagningar
LITTERATUR:
Marie-France Dupuy-Baylet: Les Bronzes Du Mobilier National 1800-1870, Dijon 2010, jämför förlaga från omkring 1805 ursprungligen i Élysée palatset sidan 50f
Christie's, The Brian Juhos Collection From a Domaine in Southern France, London 1 maj 2013, nr 68, jämför närmast identiska kandelabrar