1139. Lampe à bouillotte, Louis XVI-stil

Objektsbeskrivning
LAMPE À BOUILLOTTE, Louis XVI-stil, 1800-tal, för tre ljus, förgylld brons, genombruten fot, kannelerad kolonn, höj- och sänkbara ljusarmar, dekor av bockhuvuden och växtornamentik, bladhölstrade ljuspipor, höj- och sänkbar skärm av målad plåt, lösa manschetter, höjd 65,5 cm; bristning