1137. Salongsbord, sengustaviansk, av Isak Löfgren

Objektsbeskrivning
SALONGSBORD, högklassigt sengustavianskt stockholmsarbete, av Isac Löfgren för Johan Christian Linnings verkstad (lärling hos Georg Haupt 1782-1787, mästare i Stockholm 1804-1816 respektive mästare och hovschatullmakare 1779-1801), signerad på dolt blindträ Gior[t i Stock]olm Hos Kungl: Hof Schatulmakaren Joh. C: Linning 1793 af Isac Löfgren, samt etikettsignerad Kongl. Hof-Schatulmakaren Och Hof-Snickaren Joh. Christ. Linning Uti Stockholm N:o 172. Köpmangatan, massiv mahogny och fanér, oval excenterbricka fanerad med mahogny på ekstomme, genombruten gallerkant av förgylld mässing, underliggande låda med låsbart lock, kannelerad sarg, avsmalnande ben med avslutande fothylsor och hjultrissor, fotplatta märkt med påskrift i blåkrita på papperslapp Malmborg Karlstad, höjd 79, 64,5 x 51 cm; smärre lagningar och torrsprickor
PROVENIENS:
Sannolikt generallöjtnant Otto August Malmborg eller hans son landshövding Adolf Emil Malmborg, Lilla Våxnäs, Karlstad
LITTERATUR:
Torsten Sylvén: Mästarnas Möbler - stockholmsarbeten 1700-1850, Stockholm 1996, jämför mahognybord med excenterskiva av J.C. Linning sidan 240
Ingrid Sjöström, red.: Haga - Ett kungligt kulturarv, Karlstad 2009, jämför kommod i sängkammaren på Gustav III:s paviljong på Haga utförd i J.C. Linnings verkstad av Isac Löfgren 1789 sidan 170f

Hovschatullmakaren Johan Christian Linning har gjort sig känd som en av de mest innovativa sengustavianska mästarna, med sinnrika konstruktioner och mekaniska möbler. Under 1700-talets slut utförde Linning i princip uteslutande alla möbler för hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottas räkning, men också hennes svåger, Gustav III, anlitade Linning för inredningen av paviljongen på Haga. I kungens sängkammare återfinns den kommod som tillverkades 1789 i Linnings verkstad av gesällen Isac Löfgren, vars släktskap med salongsbordet är tveklöst. Både kommoden på Haga och salongsbordet har dolda påskrifter och dateringar av Löfgren, som först i modern tid blivit upptäckta. Salongsbordets påskrift är helt nyupptäckt och ger ytterligare en pusselbit till Löfgrens karriär.

Isac Löfgren var under åren 1782-1787 lärling i Georg Haupts verkstad, som utlärd gesäll 1787 var han verksam hos Johan Christian Linning, fram till hans död 1801. Därefter som verksgesäll hos Anders Svedmarks änka 1801-1803, för att 1804 avlägga mästerskap.
Såsom en av de få lärlingar till Haupt anamade Löfgren tekniska lösningar och materialval från sin läromästare. I salongsbordet är inslaget av ek i blindträet en detalj som ofta Haupt använde efter sin tid hos parismästarna, vanligen brukar mer lättarbetade träslag användas för möbelsnickerier. Johan Christian Linning är känd för sina innovativa mekaniska möbler med funktioner som inspirerats av den världsberömde tysken David Roentgens intrikata skapelser, där den enklaste möbel begåvats med multifunktioner av sällan skådat slag.