1132. Bordsuppsatser, ett par, parisarbeten

Objektsbeskrivning
BORDSUPPSATSER, ett par, parisarbeten, Restauration, matterad och polerad brännförgylld och mörkpatinerad brons, bas med kymation, akantus och palmettornamentik, postament med emblem av flammande urnor respektive blomsterornament med ansiktmaskaroner, tre stående karyatider med blomsterkorgar, krönt av uppsats med genombruten skål, höjd 42,5 cm; smärre slitage