1129. Väggpendyl, Louis XV

Objektsbeskrivning
VÄGGPENDYL, sannolikt parisarbete i Louis XV, brännförgylld brons, punsade och ciselerade partier, fodral i form av akantus, rocailler, voluter, krönt av uppgående sol med strålglans, hel- och halvslag, nyckel och pendel finns, höjd 66 cm; senare verk, gustaviansk urtavla, spår av dekorer, visare med lagning
LITTERATUR:
Per Falck, Kersti Holmquist & Maj Nodermann: Tidsfodral, Stockholm 1996, jämför identiskt fodral sidan 51