1122. Spegel, gustaviansk, av Johan Åkerblad

Objektsbeskrivning
SPEGEL, gustavianskt stockholmsarbete, av Johan Åkerblad (spegelfabrikör i Stockholm 1758-1799), signerad IÅ under krona, Stockholms hallstämpel 1786, träskuren dekor, förgylld med polerat guld och slagmetall, överstycke med medaljong, infattad målning på plåt, bladfestonger, pikerad yta, ram med bandfläta och pärlstav, nedre sarg med lagerkvistar och fleurong, fasetterade kvicksilverfolierade originalglas, originalbakstycke, 155 x 67,5 cm; krönet med torrspricka, spår av bandrosett