1119. Bordslystrar, ett par, S:t Petersburg

Objektsbeskrivning
BORDSLYSTRAR, ett par, Katarina II/Paul I, S:t Petersburg, Johann Zechs art, delvis brännförgylld stomme i mässing, behängd med olikslipade prismor, stam och obelisker i turkosfärgat glas, bas i carraramarmor, glasplatta i blått, balusterformat glas med bladhölstrade monteringar, S-formade ljusarmar med droppskålar i form av blad, bladhölstrade ljuspipor, uppsvängda fleuronger behängda med kedjor av olikslipade och gjutna prismor, trekantigt obelisker krönt av plym och slipad knopp, höjd 85 cm; smärre nagg, spjut med skarvar

LITTERATUR:
Ryska möbler, utställningskatalog Heinola Stadsmuseum 1998, jämför snarlik bordslyster nr 106 sidan 161f
Igor Sychev: The Russian Chandeliers 1760-1830, S:t Petersburg 2003, jämför bordslystrar sidan 49f, samt detaljer av ljuspipor och monteringar sidan 58
Ursula Sjöberg, red.: Rosersbergs slott, Stockholm 2005, jämför rysk ljuskrona i biblioteket på Rosersbergs slott sidan 153

Bordslystrarnas karaktäristiska modell och distinkta turkosfärgade glas hänför sig till Johann Zechs oeuvre i S:t Petersburg. Zech tillsammans med Johan Adam Simon Fischer var båda tyskättade och verksamma i S:t Petersburg under den senare delen av Katarina den Storas regeringstid i Ryssland och en bit in på 1800-talet. En udda, mycket snarlik, bordslyster visades i samband med utställningen Ryska möbler på Heinola stadsmuseum 1998. En avgörande skillnad är att auktionens lystrar i princip är helt intakta, vilket är ytterst ovanligt, oftast har glaskropparna och obeliskerna skadats genom seklernas gång och stöpts om i nya skepnader. I Igor Sychevs standardverk om ryska belysningsredskap figurerar flera besläktade typer av lystrar, dock inga identiska.