1116. Taburetter, ett par, gustavianska

Objektsbeskrivning
TABURETTER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Johan Lindgren (mästare i Stockholm 1780-1800), signerade ILG, träskuren dekor, bronserade, dekor av hörnfleuronger, sarger med bladsnitt, godronnerade avsmalnande kannelerade ben; smärre slitage