1112. Fåtöljer, ett par, av Erik Öhrmark

Objektsbeskrivning
FÅTÖLJER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Erik Öhrmark (stolmakare i Stockholm 1777-1813/16), signerade EÖM, träskuren dekor av bladstav, fleuroner, godronnerade benanfanger, avsmalande kannelerade ben, bemålade; lagningar, ett ben med smärre avslag