1111. Byrå, rokoko, av Christian Linning

Objektsbeskrivning
BYRÅ, högklassigt stockholmsarbete i rokoko, av Christian Linning (mästare i Stockholm 1744-1779), signerad CLN, fanerad med jakaranda och valnöt, bukig form med midja, parkettläggning med friser och rombmotiv, brännförgyllda ciselerade beslag av hög kvalitet med dekor av akantus, rocailler, voluter och blomster, metallband mellan lådorna, märkt med ägarmonogram CA 1872 under krona, konturerad skiva av kolmårdsmarmor, nyckel medföljer, höjd 87, 135 x 67 cm; smärre lagningar och slitage, skiva med äldre förstärkning
PROVENIENS:
Märkt med ägarmonogram CA under krona samt årtalet 1872, möjligen avseende adelsmannen Christoffer Adlersparre (född 1872), vars förfader Christoffer Christoffersson (1718-1799) adlades 1757 under namnet Adlersparre
LITTERATUR:
Slott och herresäten i Sverige, Uppland, del II, Malmö 1967, jämför snarlik byrå av Linning avbildad i hallen på Stora Wäsby sidan 199
Stockholms Auktionsverk, Biby Fideikommiss, våren 2014, nr 1094, jämför den turkiska byrån daterad 1762 av Linning

Genom slutförandet av Stockholms slott hade hovintendenten Carl Hårleman och överintendenten Carl Gustaf Tessin engagerat franska konstnärer och hantverkare att arbeta med inredningen av den nya kungaborgen. Slottsbyggnadsprojektet blev i många stycken avgörande för framväxten av en ny inhemsk generation konsthantverkare och konstnärer. Två av de mest anlitade svenska snickarna vid inredningen av Stockholms slott var Christian Linning och Lorentz Nordin, vars verksamhet blev tongivande för den nya generation inhemska mästare som utbildades i Stockholm. Under frihetstiden och under kronprinsessan Lovisa Ulrika kom den moderna rokokon, som hade sitt ursprung i Frankrike, att introduceras på bred front i Sverige.

Christian Linnings produktion under närmare fyra decennier ger en tydlig och mycket intressant bild av hur det svenska stilidealet förändrades från senbarock till rokoko. Linning gick i lära hos ämbetsmästaren Christopher Wellendorph d.y. från 1730 och blev gesäll 1734, genom sin skicklighet blev han lådgesäll 1742. Linnings mästarstycke, i form av ett kabinettskåp, godkändes av ämbetet 1744 och 1746 fick han burskap med rätt att bedriva företag i Stockholm. Hans tidiga produktion präglades av inflytande från tyska, holländska och engelska ideal, men från 1750-talet syntes de franska rokokoinfluenserna starkast. Med åren följde han noggrant svängningarna inom smaken och tillverkade möbler i lättare och smäckrare former. Många av byråarna har förgyllda beslag och en skiva av den inhemska kolmårdsmarmorn, något som blev stilbildande för rokokons möbelkonst.

Möbler från Linnings verkstad finns bevarade på Drottningholms och Stockholms slott samt i Nordiska museets samlingar. En mekanisk arbetsmöbel i form av en byrå, tillverkad av Linning, bär prinsessan Sophia Albertinas ägarstämpel. Snarlika byråar har sålts genom Stockholms Auktionsverk med proveniens Stora Wäsby och Biby Fideikommiss.

Exportförbud

Ändringar