1109. Spegel, högklassigt arbete, av Niclas Meunier

Objektsbeskrivning
SPEGEL, högklassigt gustavianskt stockholmsarbete, av Niclas Meunier (hovspegelmakare 1760-1797), signerad NM, med Stockholms hallstämpel 1782 samt förgyllarkors, träskuren dekor, förgylld med polerat guld och slagmetall, genombrutet krön med kartuschform, Amors pilkoger och fackla, blomsterfestong, ramen med bandfläta och pärlstav, nedre sarg med kärve och blomsterfestong, originalbakstycke, kvicksilverfolierade fasetterade glas varav det övre original, 228 x 88 cm; smärre dekorskador, lagningar
LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, avbildad sidan 181