1108. Taburetter, två snarlika, gustavianska

Objektsbeskrivning
TABURETTER, två snarlika, gustavianska stockholmsarbeten, varav en av Lars Söderholm (stolmakare i Stockholm, mästare ca 1785, burskap 1790-1794), signerad LSH, båda med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekkor, förgyllda med polerat guld och slagmetall, dekor av hörnfleuronger, sarger med bladsnitt, kannelerade ben; förgyllningsskador