1107. Fåtöljer, ett par, gustavianska stockholmsarbeten

Objektsbeskrivning
FÅTÖLJER, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, av Melchior Lundberg (mästare i Stockholm 1774-1812/16), signerade MLB, träskuren dekor av bladstav, fleuroner, godronnerade benanfanger, avsmalande kannelerade ben, bemålade och bronserade