1102. Praktampel, S:t Petersburg, Andrei Schreiber

Objektsbeskrivning
PRAKTAMPEL, högklassigt arbete, S:t Petersburg, Alexander I, av Andrei Schreiber (bronsgjutare i S:t Petersburg, 1777-1843), för 12 ljus, brännförgylld brons, takfäste med palmettdekor, genombrutna lyrformade kedjor, mitten med stående Amor med pilbåge, genombruten ljusring med lagerkvistar, medaljonger med grekisk-antikiserande teatermasker, övre sarg med blomsterurnor och parställda pantrar vid brunnskar, ljusarmar i form av växtornamentik, avslutande beslag av palmetter och pinjekotte, höjd 100 cm, diameter 83 cm; senare botten och mittstam, borrad för el

PROVENIENS:
I arv inom familjen sedan 1900-talets första hälft
LITTERATUR:
Igor Sychev: The Russian Chandeliers 1760-1830, S:t Petersburg 2003, jämför amplar och detaljer av Andrei Schreiber sidan 164ff
Marie-France Dupuy-Baylet: Les Bronzes Du Mobilier National 1800-1870, Dijon 2010, jämför eldhund sidan 133

Den tyskättade Andrei Schreiber tillhör en av Rysslands mest uppskattade bronsgjutare under 1800-talets början. Schreiber startade sin första verkstad i S:t Petersburg som 24-åring, han kom till staden redan på 1790-talet under sin lärlingstid. De tidigare arbetena från hans verkstad bygger på de franska parismästarnas modeller, senare kom Schreiber att arbeta med inhemska arkitekter i en egen stil. Genom de många uppdrag Schreiber utförde för den kejserliga familjen så utnämndes han till bronsgjutare vid det kejserlig hovet. I samband med nyinredningen av Pavlovskpalatset 1815-1816 var Schreiber en av de framträdande konsthantverkarna som anlitades.

Igor Sychev tar upp flera exempel på Schreibers amplar från S:t Petersburg, tillverkade mellan 1815-1820, vilka har de karaktäristiska grekisk-antikiserande teatermaskerna, men också andra dekorelement som associeras med just Schreibers verkstad. De parställda pantrarna är en reminiscens till den franske bronsgjutaren Claude Galles empirebronser, vilka ofta utgjorde förebilder för hantverkarna i S:t Petersburg.