1096. Ljuskrona, Napoleon III, Baccarat

Objektsbeskrivning
LJUSKRONA, parisarbete, Napoleon III, för 24 ljus, förgylld stomme i brons märkt Baccarat, behängd med olikslipade prismor och gjutna löv, sex droppskålar i glas märkta Baccarat, höjd 120 cm; renoverad, kompletterad, smärre bristningar