1094. Bordsuppsats, parisarbete, Restauration

Objektsbeskrivning
BORDSUPPSATS, parisarbete, Restauration, matterad och polerad brännförgylld brons, postament på tassfötter, dekor av kymation och bladstav, växtornament med Apollons lyra och bevingade väsen, tre baccantinor med trumpeter, cymbaler, kanna och vinkopp, bladhölstrad mittstam krönt av skål med genombrutet brätte, höjd 42 cm; slitage, basens krönlist saknas

LITTERATUR:
Christian Laine, red: Rosendals slott, Stockholm 2003, jämför mycket snarlik bordsuppsats i Rosendals slott beställd av Karl XIV Johan sidan 224f