1093. Bordspendyl, empire, Herkules och lejonet

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, parisarbete i empire, matterad och polerad brännförgylld brons, basen på örnklor, Herkules korslagda klubbor, rusticerat urhus med dekor av kymation och eklövskrans, krönt av Herkules och nemeiska lejonet, hel- och halvslag, nyckel och pendel medföljer, höjd 48 cm; smärre slitage, obetydligt emaljnagg

LITTERATUR:
Pierre Kjellberg: La Pendule Française, Paris 1997, jämför närmast identisk pendyl av bronsgjutaren Deverbery i Paris sidan 406

Herkules var en halvgud i den grekiska mytologin, son till Zeus och Alkmene. Han var känd för sin styrka och legendarisk för sina 12 storverk som han tvingades utföra när han tjänstgjorde hos kung Eurystheus i Tiryns. Bordspendylen illusterar det första storverket, när Herkules dödade det fruktansvärda nemeiska lejonet, som var en avkomma till monstret Tyfon och Echidna. Lejonets skinn var som pansar och bars som en mantel av Herkules, vilket gjorde honom osårbar.