1089. Ljuskrona, högklassigt stockholmsarbete

Objektsbeskrivning
LJUSKRONA, högklassigt stockholmsarbete i senempire, tillskriven Johan Bernhard Lindroths verkstad (född 1796, privilegium att i fabrik tillverka metall- och bronsarbeten 1826, verksam fram till sin död 1843), för 15 ljus, matterad och polerad brännförgylld brons, krönringen med pärlstav, kymation och genombrutna palmetter, kronringen med ornamentik av akantus, snäckor och thyrsosstav, uppsvängda ljusarmar med växtornamentik, ljuspipor med kymation och palmetter, behängd med olikslipade prismor i form av ovaler och trekantslipade piggar sannolikt importerade från Paris, piggbotten, ristad datering på bottenplattan N=o 1840, höjd 120 cm; smärre nagg
PROVENIENS:
Enligt nedteckning gåva från kung Karl XIV Johan till greve Magnus Brahe
genom köp arkitekten och slottsintendent Ernst Abraham Jacobsson
genom arv hans dotter, därefter såld till den nuvarande ägarens farfar omkring 1932-1934
LITTERATUR:
Henrik Åberg: Tillverkning av förgyllda bronser i Stockholm under empiren, magisteruppsats, Uppsala universitet 1999, sidan 9 & 27

Enligt uppgift tillhör ljuskronan en serie om 14 stycken som tillverkades för Stockholms slott, ett mindre antal av dessa kronor har påträffats i privat ägo. Tidigare har denna typ av ljuskrona ofta betecknats som parisarbete, då man ansåg att svenska arbeten var av sämre kvalitet än de franska. Senare års forskning har visat att flera högklassiga brännförgyllda arbeten som beställdes under Karl XIV Johans tid härrör från bröderna Lindroths verkstäder. Bröderna Reinhold Fredric (1794-1855) och Johan Bernhard (1796-1843) gjorde 1815 sina gesällprov hos fadern, Reinhold Fredric Lindroth d.ä, och reste därefter till S:t Petersburg för att förkovra sig inom sitt yrke.

På 1830-talet blev Johan Bernhards produktion större än den äldre broderns och år 1840 noteras ett av de högsta tillverkningsvärdena om 2.000 riksdaler. I sammanhanget är det intressant att notera att auktionens ljuskrona har en ristad datering 1840, vilket sammanfaller med Lindroths bästa produktionsår. De klotformade ljuspiporna återkommer i de helt brännförgyllda så kallade Lindroth-amplarna, som tillverkades i Stockholm under 1830-talet. Enligt bouppteckningen från 1843 av Johan Bernhard Lindroths kvarlåtenskap framgår att både kung Karl XIV Johan och hans närmsta man, greve Magnus Brahe, hade skulder till Lindroth.

Exportförbud

Ändringar