1087. Stolar, 12 stycken, sengustavianska

Objektsbeskrivning
STOLAR, 12 stycken, sengustavianska stockholmsarbeten, av Carl Johan Wadström och hans krets (mästare i Stockholm 1788-1816), varav tre signerade CIWS, tre med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor och pastellage, stoppad ryggbricka, dekor av bladstav i rygg och sarger, ryggen med svarvat kryss på bricka med parställda gripar och palmett, bladhölstrade och kannelerade stolpar, hörnfleuroner, bladhölstrade ben med gles kannelering, sabelformade bakben, gråmålade; kompletteringar, lagningar, med obetydliga individuella variationer
LITTERATUR:
Torsten Sylvén: Stolens Guldålder 1650-1850, Stockholm 2003, jämför mycket snarlika stolar i stora salongen på Elghammar sidan 232
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför mycket snarlika stolar signerade Ephraim Ståhl sidan 193

Ändringar
Skall vara tre signerade CIWS. Should be three signed CIWS.