1084. Hessensteinska byrån, stockholmsarbete i rokoko

Objektsbeskrivning
HESSENSTEINSKA BYRÅN, stockholmsarbete i rokoko, fanerad med alm, förgyllda beslag, bukig form, inlagda fält och rombmotiv, draghandtag i form av växtornament krönta av putti med kunglig krona, nyckel finns, höjd 82, 127 x 62 cm; senare lås, skador och lagningar
PROVENIENS:
Enligt traditionen gåva från kung Fredrik I till hans mätress grevinnan Hedvig Taube
Trolleholms slott, Torrlösa socken, Malmöhus län