1080. Byrå, höggustaviansk, av J.W. Metzmacher

Objektsbeskrivning
BYRÅ, höggustavianskt stockholmsarbete, av Johan Wilhelm Metzmacher (mästare i Stockholm 1769-1783/95), fanerad med amarant, jakaranda, lönn, rosenträ och sandelträ, delvis brännförgyllda beslag, samkomponerad front med graverad intarsia, fält inom friser, centralt placerad medaljong med urna, krönt av bandrosett med lagerhängen och lagerfestong, runda draghandtag med lagerkransar, nyckelskyltar med bandrosetter, snedställda hörn med knappbeslag och fält, sidorna med fält inom friser, medaljong med dekor av korslagda mistelkvistar, bandrosett och lagerhängen, cabriolben, skiva av kalksten med dubbla källningar, nyckel finns, höjd 84,5, 79,5 x 54,5 cm; smärre lagningar

LITTERATUR:
Torsten Sylvén: Mästarnas Möbler - Stockholmsarbeten 1700-1850, Stockholm 1996, jämför byrå av Metzmacher med snarlik frontdekor sidan 266

Byråmodellen är av den franska form som Georg Haupt introducerade till Sverige på 1770-talet, där det strama gustavianska formspråket kombinerades med rokokons eleganta drag i de svängda cabriolbenen. Modellen blev uppskattad både i kungliga och högadliga miljöer, där Haupt och hans samtida krets levererade möbler av högsta kvalitet. Metzmacher var en av de mästare som snabbt lyckades tillgodogöra sig och behärska den nya klassicerande stilens former och dekorflora. Byråns ovanligt tilltalande format, välavvägda beslagsflora och gustavianska intarsiadekorer är ett tydligt exempel på Metzmachers kapacitet att tillverka högklassiga möbler.

Den tyskfödde Johan Wilhelm Metzmacher är en doldis bland de svenska ebenisterna, trots att hans verk genomgående håller jämn och mycket hög kvalitet. Möjligen begränsades hans produktion av möbler då han parallellt bedrev framgångsrik handel med förgyllda beslag och stenskivor till andra mästares verkstäder. Metzmachers namn, skrivet med rödkrita, förekommer flitigt på stenskivor som tillhör möbler utförda av hans samtida kollegor, vilket är ett tydligt uttryck för hans affärsverksamhet.

Byråns front och sidor har intarsia av lagerhängen och festonger, ett populärt motiv under den höggustavianska perioden, där antikiserande element och symboler förebådar den sengustavianska eran. Det ständigt gröna lagerträdet har historiskt betraktats som en symbol för truimf och seger och förknippas med antikens grekisk-romerska kejsare. Sidornas medaljonger har en ovanlig dekor i form misteln som är den trojanska hjälten Aeneas gyllene gren och representerar odödlighet.