1076. Speglar, ett par, Frederik VI, Danmark

Objektsbeskrivning
SPEGLAR, ett par, Frederik VI, Danmark, parställda, fanerade med lönn och mahogny, krönet med arkitektonisk form, inläggning av offerscen, övre glas med målad dekor av gripar och växtornamentik, à la greque-bård, nedre sarg med palmetter, kvicksilver- och silverfolierade glas, 198 x 86 cm; något kortade, enstaka mindre list saknas, ett glas med smärre kantskada
LITTERATUR:
Graham Child: World Mirrors 1650-1900, London 1990, jämför snarlika parspeglar sidan 306, bild 707 & 708