1066. Konsolbord, sengustavianskt stockholmsarbete

Objektsbeskrivning
KONSOLBORD, sengustavianskt stockholmsarbete, tillskrivet Jonas Frisks verkstad (spegelfabrikör i Stockholm 1805-1824), träskuren dekor och pastellage, förgyllt med polerat guld och slagmetall, sarg med akantus och dukatsnitt, främre ben i form av bevingade fabeldjur, marmorerad bas och skiva, höjd 85,5, 94 x 47 cm; dekorskador, lagningar, senare skiva
LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför konsolbord sidan 130 & 226