1065. Salsstolar, åtta stycken, sengustavianska

Objektsbeskrivning
STOLAR, åtta stycken, sengustavianska stockholmsarbeten, tillskrivna Melchior Lundberg (stolmakare i Stockholm 1774-1812/16), träskuren dekor, ryggen krönt med fält, lotusspjällor, hörnlinser, fotkryss, bemålade i pärlgrått; enstaka lagningar, med individuella variationer
LITTERATUR:
Marshall Lagerquist: Svenska stolar, Göteborg 1946, jämför mycket snarlik stol av Melchior Lundberg d.ä. sidan 85
Ingrid Sjöström, red.: Haga - Ett kungligt kulturarv, Karlstad 2009, jämför snarlik stol tillverkad 1805 för Haga slott sidan 249

Stolstypen med lotusspjälor blev vanlig under 1800-talets början, då exempelvis Ephraim Ståhl tillverkade inte mindre än sex dussin salsstolar till Haga slott, som stod klart för inflyttning 1805.