1064. Spegellampetter, ett par, av Lago Lundén

Objektsbeskrivning
SPEGELLAMPETTER, ett par, höggustavianska stockholmsarbeten, av Lago Lundén (spegelfabrikör i Stockholm 1773-1819), signerade LL, för vardera två ljus, förgyllda polerat guld och slagmetall, oval form, krönt med bandrosett och blomsterkvistar, hänge med räfflat fäste, ramen med pärlstav, nedre sarg med korslagda kvistar, cirkelformat platta med guttæ, kvicksilverfolierade glas, ljusarmar i förgylld mässing med urnformade ljuspipor, 80 x 57 cm; smärre lagningar
LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför sidan 168ff

Förgyllaren och spegelfabrikören Lago Lundén föddes 1744 och gick i lära hos Carl Corssar. Den 25 juni 1773 fick han privilegier för spegeltillverkning i Stockholm. År 1775 stämplades 60 speglar vid Lundéns verkstad, till en summa av 402 Riksdaler silvermynt. Lago Lundéns verksamhet sträcker sig från övergången från rokoko till gustavianskt, den så kallade transitionen, vidare till den gustavianska och sengustavianska stilen.

Generellt för alla Lundéns arbeten är omsorgen för material och tekniskt utförande i en vacker symbios med ett välavvägt estestiskt formspråk. Genom sina samtida äldre kollegor, Johan Åkerblad och Niclas Meunier, utvecklades det gustavianska formspråk som i våra dagar väcker uppskattning och drömmar om Gustafs dagar, både i landet och ute i världen.