1061. Armlänstolar, fyra stycken, empire

Objektsbeskrivning
ARMLÄNSTOLAR, fyra stycken, parisarbeten i empire, i den egyptiserande stilen, stomme i rödbok fanerad med mahogny, S-formad rygg, främre ben med skulpterade karyatider med huvudduk, avslutande tassfötter; slitage, lagningar, smärre dekorskador
LITTERATUR:
Jean-Marcel Humbert, Michael Pantazzi & Christine Ziegler: Egyptomania - Egypt in Western Art 1730-1930, Kanada 1994, jämför varianter av armlänstolar för prinsessan Murats sovrum på Fontainebleau sidan 281