1056. Den von lindemanska byrån av Gottlieb Iwersson

Objektsbeskrivning
DEN von LINDEMANSKA BYRÅN, högklassigt gustavianskt stockholmsarbete, av Gottlieb Iwersson (mästare och hovschatullmakare i Stockholm 1778-1813, slottssnickare omkring 1784), handsignerad och daterad på etikett i översta lådbotten Gottlieb Iwersson Snickare ock Schattulmakare i Stockholm 1779, bakstycket samt mellersta lådan med exportstämpeln tre kronor och E X P, fanerad med amarant, björk, jakaranda, pyramidmahogny och valnöt, graverad och delvis färgad dekor i grönt och rött, förgyllda och ciselerade beslag av mässing, fronten med utskjutande mittdel, översta lådfronten med intarsiadekor av korslagda palmblad i grönt, facklist med beslag av bladstav, samkomponerad front med djupverkande fältindelning, centralt motiv med lagerfestoner och bandrosetter med linsbeslag, hängande medaljong med profilbild av romersk härförare, infattad av lagergirlang och draperi, sidofält med hängande blomsterfestoner i bandrosetter med inslag av solrosor, draghandtag med akantusrosetter, insidan med klöverformade muttrar, lambrekängen med beslag av palmblad, rocaille, voluter och lagerfestoner, snedställda hörn med fleuroner, sidostyckena med övre beslag av blom- och bladdekor, djupverkande fältindelning med lagerfestoner och lagerkransar i grönt och rött samt med linsbeslag, cabriolben med beslag av växtornamentik, översta lådan märkt med målat inventarienummer 3002, skivan märkt med etikett Herrn Lissauer Ham[burg] Alster[see], insidan med blyertspåskrift Albert Schmidt Silber Meist. Garz Rügen 1903, samt fragment av utländska fraktetiketter, lagad originalskiva av kalksten med hålkäl och platta, höjd 82,5, 102 x 50,5 cm
PROVENIENS:
Beställningsarbete till postdirektören Philip Casper von Lindeman, Stralsund, upptagen i handlingar avseende export till Stralsund 1779
Antikvitetshandlare Henry Lissauer, Hamburg
Grosshandlare Gustaf Park, Göteborg
H. Bukowskis Konsthandel, höstauktionen 1948, katalog 340, nr 202, avbildad plansch 23
genom köp ovannämndes son Frithiof Park
hans dotter Birgit Fallenius fram till 2011
därefter genom arv till förutvarande ägare

LITTERATUR:
Marshall Lagerquist: Den yrkesmässiga möbelhandeln i Sverige intill år 1780, Stockholm 1981, avbildad sidan 151, bild 44, upptagen i exporthandlingar under år 1779 till Stralsund, sidan 203

Lars Ljungström: Georg Haupt - Gustav III:s hovschatullmakare, Stockholm 2006, jämför orörd intarsiadekor med ursprunglig graveringar på ett halvrunt skåp av Georg Haupt, sidan 81, jämför identiskt sargbeslag på byrå av Gottlieb Iwersson i H.M.K:s samlingar, sidan 158

Byrån är försedd med den av Kommerskollegium påbjudna exportstämpeln, som infördes 1766, vilken skulle slås på alla nya möbler som var avsedda för export. Exportregleringen omfattade de svenska besittningarna runt Östersjön, vilket även inkluderade Stralsund, som var säte för den svenske guvernören i Pommern under perioden 1720-1815. Enligt Marshall Lagerquists avhandling om möbelhandel i Sverige, så gick 30% av den totala möbelexporten under 1740-1780 till Stralsund. Tack vare denna reglering känner vi till beställaren av den utsökta byrå som Gottlieb Iwersson leverade ut från sin verkstad 1779, vilket är synnerligen intressant ur kulturhistorisk synpunkt. Alltför många av svenska möbler har genom seklerna förlorat sin historia, vilket gör det fåtal som fortfarande har sitt ursprung i behåll så unika.

I exporthandlingarna för år 1779 till Stralsund, framgår att hovschatullmakaren Gottlieb Iwersson i Stockholm, levererat till postdirektören Philip Casper von Lindeman, I st. fruntimmersbyrå av nyaste fason, fanerad och med inläggningar samt försedd med ciselerade, förgyllda mässingsbeslag och marmorskiva, för ett belopp av riksdaler 41:32. Philip Casper von Lindeman var stationerad i Stralsund under 1700-talets andra hälft, det framgår av handlingar i Kanslirätten att densamme varit inblandad i en svårlöst rättsprocess under hösten 1768 och våren 1769. I Kungl. Biblioteket finns en tryckt skrivelse från 1770, Ad protocollum, om ärendet mellan sekreteraren Carl Johan Norell och von Lindeman, författad av sistnämnde. Uppenbarligen klarade sig von Lindeman ur processen med sin heder i behåll och kunde fortsätta sin tjänst som postdirektör, jämte överpostdirektören Fredric Boije af Gennäs. Byrån har därefter med största sannolikhet varit i tysk ägo fram till 1900-talets början, då den köptes in av grosshandlare Gustaf Park, verksam inom värme och sanitetsbranschen genom sitt företag Park & Co i Göteborg.

Det råder ingen tvekan om att Gottlieb Iwersson tillhör toppskiktet av de gustavianska möbelsnickarna, jämte slottsnickaren Georg Haupt, vars titel Iwersson övertog efter Haupts död 1784. Varje mästares konstnärliga förmåga avspeglas i deras verk, vilket den von lindemanska byrån är ett tydligt uttryck för. Här exellerar Iwersson med sin utsökta gravyrkonst och perfektion i det tekniska utförandet, med skuggverkan i intarsiarbetet, de vackert infärgade detaljerna och inte minst valet av beslag som genomgående håller en mycket hög kvalité. En intressant detalj är det tidiga inslaget av pyramidmahogny, som Iwersson använder i byrån, utförd blott ett år efter att han erhållit sin mästartitel.

Den von lindemanska byrån har som synes vårdats ömt genom generationer och är i mycket välbevarad kondition. Den ursprungliga färgrikedomen och Iwerssons magnifika gravyr är i princip intakt, vilket är ytterst ovanligt på en möbel tillverkad för närmare 235 år sedan.


Exportförbud

Ändringar