1049. Ljuskrona, stockholmsarbete i rokoko

Objektsbeskrivning
LJUSKRONA, högklassigt stockholmsarbete i rokoko, för sex ljus, burformad brännförgylld stomme av mässing, stavverk med pärlor, behängd med löv, margueriter och stjärnor, blåsta och slipade stamglas på förgylld hjärtstång, obelisker, ljusarmar numrerade med punkter, avslutande klot med fasettering, höjd 100 cm; smärre skador

LITTERATUR:
Göran Alm & Rebecka Millhagen, red.: Drottningholms slott, band I, Stockholm 2004, jämför snarlika ljuskronor i Ehrenstrahlsalongen sidan 226

Under 1700-talet och frihetstiden blev den ekonomiska politiken i Sverige mer merkantilistiskt inriktad då man ville undvika dyr import och stimulera den inhemska produktionen. Som en följd av detta ökade tillverkningen vid Kungsholms glasbruk i Stockholm, som förutom prismor och stamglas även levererade oslipat glas till spegelfabrikörerna i staden. De svenska rokokoljuskronorna består ofta av en blandning av inhemska prismor och importerade som monterades på brännförgyllda mässingsstommar, varför man ibland kan urskilja nyansskillnader i glasmassan. Kronstommen är en av de två svenska varianter av Kungsholmstyp som förekommer både med och utan hjärtstång, den förstnämnda är av mer ålderdomlig typ.