1048. Fåtöljer, ett par, stockholmsarbeten i transtion

Objektsbeskrivning
FÅTÖLJER, ett par, stockholmsarbete i transition, av Johan Lindgren (mästare i Stockholm 1780-1800), dubbelsignerade ILG, en med Stockholms stolmakarämbetessigill, träskuren dekor, konturerad stoppad rygg, krönt med rosett, svängda karmar och sarger, nedåt avsmalnande ben med kannelyrer; smärre skador och lagningar, förstärkningar
LITTERATUR:
Torsten Sylvén, Stolens Guldålder, stolar och stolmakare i Sverige 1650-1850, 2003, avbildade sidan 123