1047. Speglar, två snarlika, av Johan Åkerblad

Objektsbeskrivning
SPEGLAR, två snarlika, stockholmsarbeten i transition, av Johan Åkerblad (spegelfabrikör i Stockholm 1758-1799), signerade IÅ under krona, Stockholms hallstämpel med otydliga årtal 177?, dekor i papier maché, förgylld med polerat guld och slagmetall, delvis genombruten dekor av rocailler, musslor, girlanger och voluter, en baksida märkt N:o 68 med krita, kvicksilverfolierade glas varav den ena med fasetterat, 141 x 61 cm; lagningar