1040. Bordspendyl, Restauration, Frankrike

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, Restauration, Frankrike, mörkpatinerad och delvis brännförgylld brons, urhus med akantusbård, urtavlan omgiven av eklövskrans samt palmett- och växtornament, krönt av morian med stegrande häst, hel- och halvslag, nyckel och pendel medföljer, höjd 50, 27 x 16 cm; slitage