1022. Bricka/Bordsplateau, Alexander I

Objektsbeskrivning
BRICKA/BORDSPLATEAU, sannolikt S:t Petersburg, Alexander I, brännförgylld brons, platta av mörkbetsad mahogny, sargen med genombruten dekor av fabeldjur, bevingade karyatider, växtornamentik och fleuronger, kortsidorna med handtag, tassfötter, höjd 8, 69 x 47 cm; slitage, smärre lagningar och dekorskador

LITTERATUR:
Igor Sychev: The Russian Chandeliers 1760-1830, S:t Petersburg 2003, jämför genombrutna dekorer på amplar tillverkade i S:t Petersburg sidan 123, bild 547, 125, bild 565