1015. Spegel, högklassigt arbete i rokoko

Objektsbeskrivning
SPEGEL, stockholmsarbete i rokoko av slottsverkstadskvalitet, i Carl Hårlemans art, träskuren dekor, förgylld med polerat guld och slagmetall, stomme i furu samt lövträ i bildhuggerier, krönet med genombruten rocaille omgiven av bevingade drakar, ramen med ymning dekor av rocailler och voluter samt graverad och pikerad bakgrund, kvicksilverfolierade glas, 202 x 92 cm; förgyllningsskador, lagningar, kompletteringar

LITTERATUR:
Magnus Olausson & Rebecka Millhagen, red.: Carl Hårleman - människan och verket, Stockholm 2000, jämför avbildningar sidan 113, 116 & 124

Spegeln ansluter till den formgivning som överintendenten Carl Hårleman introducerade i samband med inredningen av Stockholms slott under 1740-talet. De bevingade drakarna återkommer i flera olika föremål såsom skisser för eldjärn och kakelugn, skulpterat konsolbord för Lovisa Ulrika och den välkända Alhambravasen, som bronsmonterades på 1700-talet. Sannolikt är spegeln ett beställningsarbete hos en av de bildhuggare som utbildats i slottsverkstaden.