1013. Byrå, rokoko, av Lorentz Nordin

Objektsbeskrivning
BYRÅ, högklassigt stockholmsarbete i tidig rokoko, av Lorentz Nordin (mästare i Stockholm 1743-1773), fanerad med amarant och jakaranda, brännförgyllda beslag av hög kvalité, bukig form med inlagda friser och parkettläggning, beslag i form av rocailler, växtornamentik sidorna med rombmotiv, stående bakstycke, främre sinkor täckta, skiva av kolmårdsmarmor otydligt märkt på undersidan med rödkrita, nyckel finns, höjd 86,5, 111 x 56 cm; smärre skador, lagningar, två facklistbeslag saknas
Synnerligen vacker beslagsuppsättning

LITTERATUR:
Torsten Sylvén: Mästarnas Möbler - Stockholmsarbeten 1700-1850, Stockholm 1996, jämför byrå av Lorentz Nordin sidan 290