1008. Bänk, lindomearbete i Karl Johan

Objektsbeskrivning
BANKETT, lindomearbete i Karl Johan, signerad MIS (oidentifierad stolmakare i Lindome), träskuren dekor, uppsvängda armlän med skuren repstav, genombrutna tvärslåar, sabelformade framben, bemålat i grått, längd 124 cm; smärre lagningar