1004. Spegel, karolinsk barock, tillskriven Precht

Objektsbeskrivning
SPEGEL, stockholmsarbete i karolinsk barock, tillskriven Burchardt Prechts verkstad (hovbildhuggare 1682-1738), träskuren dekor, spår av förgyllning, fasetterat och kvicksilverfolierat glas, genombrutet krön med dekor av adlig krona, 78 x 53 cm; slitage, smärre skador och lagningar, dekorkompletteringar
LITTERATUR:
Bo Vahlne: Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott, Stockholm 2012, jämför snarlik spegellampett, ursprungligen i en serie om åtta, tillverkad av Burchardt Precht 1706, sidan 278