3197. Helmer Osslund, Kustparti från Nordingrå

Objektsbeskrivning
HELMER OSSLUND
1866-1938
Kustparti från Nordingrå - Ringkallen
Signerad Helmer Osslund. Blandteknik på pannå av papp, 47 x 96 cm.
PROVENIENS
Stockholms Auktionsverk, Kvalitetsauktion, hösten 1976, katalognr 821
C. H. Nordlöw, Härnösand
Svea Nordlöw, genom arv från ovanstående
.
Den här vyn från berget Ringkallen vid Höga kusten är förmodligen en av Helmer Osslunds mest kända bilder. En av anledningarna är att motivet återgavs på frimärke 1976. Under många år var "Norrlands Gauguin", som Osslund kallats efter studier hos den kände franske konstnären, något ringaktad som norrlandsmålaren. Men han har för gott skrivit in sig i svensk konsthistoria med sitt Gauguin-inspirerade landskapsmåleri från Norrland i en osvensk färgskala, som många i dag samtida konstnärer berättar hur de inspirerats av.
.
Under somrarna 1908-1914 bodde Osslund regelbundet hos bonden Johan Nordenmark i Häggvik. Därifrån var det nära till både Ringkallen och Storberget som varit utgångspunkten för flera av hans målningar. Just den här vyn från Ringkallen med den så kallade Trolltallen i förgrunden till höger finns i några olika versioner. Den största var förlaga till frimärket och är målad på duk, troligen 1910 och troligen var det ett beställningsarbete. Målarduk var dels dyrt, men även svårt att bära med sig i terrängen och därför målade Osslund mer sällan på sådan. En liten skiss och ytterligare en jämnstor med samma motiv är kända och är målade på smörpapper eller pannå av papp.
.
Det här var en av Osslunds favoritplatser och det berättas om när han 1915 efter flera års bortovaro åter besteg berget och hur han med förfäran och sorg upptäckte att vinterstormarna hade vräkt omkull Trolltallen. Palmgren och Granberg skriver i sin biografi om Osslund: "Han var otröstlig över förlusten som över en förlorad vän och talade ofta om det."
.
Genom att studera de fyra målningarna kan man se hur de tillkommit i en arbetsprocess där Osslund arbetat med olika färgställningar och varierat perspektivet i själva bilden. Den här målningen har troligen tillkommit 1909. Samma år i november hade Osslund sin genombrottsutställning på Konstnärshuset i Stockholm, där han sålde nästan allt.