2068. Baljfåtöljer, ett par, av Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
BALJFÅTÖLJER, ett par, sengustavianska stockholmsarbeten av Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), signerade ES, båda med Stockholms stolmakarämbets sigill, i den egyptiserande stilen, träskuren dekor, bemålade, sarger med lagerstav, karmar med sfinxhuvuden, dekor i form av doserade kedjor på rygglänets övre kant, raka bladhölstrade framben, sabelformade bakben; smärre skador och lagningar
LITTERATUR
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför snarlika fåtöljer sidan 226f