2092. Helmer Osslund, Ångermanälven vid Näsåker

Objektsbeskrivning
HELMER OSSLUND
1866-1938
Ångermanälven vid Näsåker
Signerad H. Osslund. Blandteknik på kartong, 44 x 59,5 cm.
Troligtvis utförd i februari 1914 (den påklistrade tidningssidan på kartongens baksida innehåller ett flertal daterade annonser, den senaste daterad 8 februari 1914). Omkring 1919 utförde Osslund en litografi tagen från samma plats, "Från Näsåker", 55 x 65 cm., vilken i kompositionen visar stora likheter med den aktuella målningen (utst. kat., Nationalmuseum, Helmer Osslund - Norrlands målare, 1971, nr. 208, ill. s. 23). Osslund upptäckte Näsåker så tidigt som 1903 och han blev sedan denna del av Ångermanälven invid Sollefteå trogen hela sitt liv. Nämforsen och den s-formade älvkröken återkommer ofta i hans bilder.