2066. Carl Fredrik Hill, Blommande fruktträd III

Objektsbeskrivning
CARL FREDRIK HILL
1849-1911
Blommande fruktträd III
Signerad Hill. Olja på duk, 49 x 59 cm.
Utförd 1877
PROVENIENS
Dr Sten Lindeberg, Stockholm
UTSTÄLLD
Kong Jeg, Stiftelsen Modums Blaafarvevaerk, 2002, katalognr 47
LITTERATUR
Adolf Anderberg: Carl Fredrik Hill, Malmö 1951, katalogiserad under avsnittet Bois-le-Roi: April och första sommarmånaderna 1877, sidan 309, avbildad sidan 185
.
.
Tidigt blev Carl Fredrik Hill fast övertygad om att han var ämnad för konstnärsbanan. Hans framtidsplaner ogillades dock starkt av fadern och en långvarig och intensiv konflikt utvecklades mellan dem. Hills tid som en fullt utvecklad konstnär blev dock kort på grund av att han redan vid 28 års ålder började lida av sinnessjukdom, alldeles efter det att hans konstnärskap nått en av sina definitiva höjdpunkter. Förutom sjukdomstiden sträcker sig Hills verksamma bana egentligen bara över fem år, mellan 1873 och 1877, men under denna tid genomgick han en mycket snabb utveckling. De verk han målade under sina sista friska år tillhör det mest harmoniska och ärliga han utfört och till dem hör auktionens målning Blommande fruktträd III .
.
Vid sin ankomst till Paris 1874 upptäckte Hill det franska friluftsmåleriet och han inspirerades starkt av Barbizonskolan och främst av allt av landskapsvirtuosen Camille Corot och dennes ljusdunkelmåleri. Ett par år senare började han måla landskap i klart solljus med ljusare, lättare färger än tidigare och kustbilder som närmade sig impressionismen. Våren 1877 upptäckte han det lugna samhället Bois-le-Roi, i Seinedalen, sydöst om Paris, där han målade en serie blommande fruktträd och flodlandskap. Men året därefter togs han in på Dr Blanches privatklinik i Passy. Han vistades sedan i hemstaden Lund till sin död, vårdad av sin mor och syster Hedda, betraktad som obotligt schizofren.
.
Det aktuella verket Blommande fruktträd III ingår i den svit målningar utförda i Bois-le-Roi våren och försommaren 1877. Sviten utgör några av Hills viktigaste och mest fulländade landskapsmålningar. Viggo Loos skriver i Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885:
.
"Upprepningen av motivet i olika belysningar är en intressant omständighet, som leder tanken till impressionisterna. Det är ingen mekanisk återtagning utan varje gång ett studium av landskapet sådant det avslöjar sin karaktär i olika ljus. På samma sätt skapade Monet sina motivserier. Här finns en ny beröringspunkt mellan Hill och impressionismen, ehuru själva poesien i hans Champagnelandskap utan tvivel [.] sammanhänger med Fontainebleauskolan.
Vad som nu följer äro de idylliska motiven med blommande fruktträd i Bois-le-Roi. Om man haft anledning betvivla den till brevmaterialet knutna kronologien skulle man nästan ha velat placera dessa paradisiska natursyner före det föregående årets våldsamt intensiva sand- och terrängstudier. I verkligheten har det väl förhållit sig så att kraftuppbådet under det stormiga året 1876 inte kunde få en mera direkt fortsättning. Anspänningen har varit för övermäktig och Hill har känt behov av att låta andra sidor av sitt väsen engageras i sin naturtolkning. I Seinelandskapet kring Bois-le-Roi med de av floden genomskurna dalarna, de mjukt förtonande utsikterna i silver och grönt och de av fruktträdens blom överströdda markerna fann konstnären ro och harmoni. Den ogrumlade målarlyckan störes ej av några oväderstunga moln. Vad konstnären biktar är sin egen förälskelse i det franska landskapets skönhet. Det är den lugna andhämtningens period i Hills utveckling".
.
Blommande fruktträd III förmedlar en sällsynt harmoni och glädje med sitt dekorativa helhetsintryck, sin finstämda kolorit och sina skimrande valörer - en naturlyrisk komposition som skildrar på ett mästerligt sätt det franska landskapets färgprakt och skönhet.