2036. Helene Schjerfbeck, Luktärter

Droit de suite

Objektsbeskrivning
HELENE SCHJERFBECK
Finland 1862-1946
Luktärter
Signerad med initialer HS. Olja på duk, 35 x 40 cm.
Utförd 1908
På baksidan porträtt av ung flicka
Signed. Oil on canvas. Executed 1908.
PROVENIENS
Lektor B. Grahne, Helsingfors
UTSTÄLLD
Vårutställning, katalog 79, Åmells, Stockholm 2004, katalognr 16
LITTERATUR
H Ahtela: Helena Schjerfbeck, Helsingfors Schildts 1953, nr 342 i verkförteckningen, sidan 361
Åmells: Schjerfbeck, Göteborgstryckeriet 2013, avbildad sidan 17
.
.
Utmärkande för Helene Schjerfbecks stillebenmåleri är stillheten. Den utgör ett rent måleri och i vissa av dem nådde hon den absoluta toppen i sitt konstnärskap. Motiviskt är hennes stilleben klassiskt och neutralt så att betraktaren ges möjligheten att fördjupa sig i de måleriska värdena utan att besväras av den berättande aspekten. De vittnar även om hur konstnären genom sin ensamhet har funnit det väsentliga i sitt liv och inre, tankens koncentration och djup, det förenklade uttrycket som skapar ett budskap om beröring och kontakt.
.
Helene Schjerfbeck var ständigt skjuk kring sekelskiftet och var oförmögen att fortsätta att undervisa vid den Finska Konstföreningens skola, från vilken hon drog sig tillbaka 1902. Året innan kämpade hon fortfarande för att försöka återvinna sin hälsa. Det är under denna tid som hon flyttade till sin moster på Sjundby herrgård för att tillfriskna. Strax därefter bosatte hon sig i Hyvinge tillsammans med sin moder Olga där hon kom att stanna till 1925. Flera av sina mest känsliga målningar utfördes under dessa år av isolering från huvudstadens konstliv.
.
Schjerfbeck studerade under åren omkring 1908 de japanska blocktryckmästarnas teknik med samlade avgränsade färgytor och koncentrerade färgaccenter. Tiden var även genomsyrad av jugendstilen, som hon upptäckte via The Studio och läste om i Ord och Bild. Tidskrifter som skickades till henne från Helsingfors av konstnärsvännerna.