1106. Speglar, två snarlika, av Johan Åkerblad

Objektsbeskrivning
SPEGLAR, två snarlika, gustavianska stockholmsarbeten, av Johan Åkerblad (spegelfabrikör i Stockholm 1758-1799), signerade IÅ under krona, samt Stockholms hallstämpel med otydligt årtal, dekor i papier maché, förgyllda, delvis graverad ornamentik, krön med medaljong, bandfläta och lagerfeston, korslagda facklor, ramen med bladstav, nedre sarg med genombruten dekor av lagerkrans och rosetter, fasetterade kvicksilverfolierade glas med graverade stjärnor, 73 x 43 cm; smärre dekorskador, spår av ljushållare
PROVENIENS:
I arv inom friherrliga ätten Peyron
kammarherre Sven Gustaf Wilhelm Peyron, Helsingborg
LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför snarlik spegel av Johan Åkerblad från 1773, sidan 245