1030. Grande Coupe, högklassigt parisarbete i empire

Objektsbeskrivning
GRANDE COUPE, högklassigt parisarbete i empire, tillskriven Pierre-Phillipe Thomires verkstad (skulptör och bronsgjutare i Paris, 1751-1843), matterad och polerad brännförgylld brons, rektangulär sockel på tassfötter, dekor av kymation, långsidorna med örnhövdad kylix med blomstergirlanger, kortsidorna med lyra, tre stående figurer i form av den unge Bacchus och nymfer, mittstam med växtornamentik, uppsvängd korg med dekor av akantus och vinlövsgirlang, höjd 70,5 cm; mindre attribut saknas, obetydliga dekorskador
LITTERATUR:
Hans Ottomeyer & Peter Pröschel: Vergoldete Bronzen, band I, München 1986, jämför bordsuppsatser signerade av Pierre-Philippe Thomire sidan 382f och 386f
Christian Laine, red.: De Kungliga Slotten, Rosendals slott, Stockholm 2003, jämför bronser i Rosendals slott sidan 143 och 224f
Franska praktbronser har en snart 200-årig tradition inom den svenska kungliga taffeln genom franskfödde Karl XIV Johan som under sin regereringstid genomförde en omfattande uppdatering av det dukade borde, i form av exklusiva bordsuppsatser, etagèrer, kandelabrar, plateauer och bordsdekorationer. Karl Johan underlättade exporten av den porfyr från Älvdalen genom motköp av bronser, glas, porslin och damast i Paris. Importen av brännförgyllda bronser var omfattade och 1824 fick den svenske ambassadören i Paris, Gustaf Löwenhielm, i uppdrag att begränsa införseln av just bronser då kungens magasin var fyllda till brädden.
Den mest namnkunniga och framgångsrika bland parismästarna var Pierre-Phillipe Thomire, vars verkstad levererade stora kvantiteter brännförgyllda bronser av högsta klass till såväl kejsar Napoleon Bonaparte, som tsar Alexander I och kung Karl XIV Johan. Under epoken blommade den franska empiren ut och Thomires aldrig sinande formspråk blev en förebild för hans yrkesbröder Feuchère, Galle och Ravrio, liksom för inhemsk tillverkning i de europeiska storstäderna.